Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Onderzoek / 2008-2009 Maatschappelijke Verkenning Scholendriehoek Bos en Lommer Amsterdam

2008-2009 Maatschappelijke Verkenning Scholendriehoek Bos en Lommer Amsterdam

 

In 2008-2009 heeft Agora Europa een maatschappelijke verkenning voor de herontwikkeling van de Scholendriehoek uitgevoerd in opdracht van het stadsdeel Bos en Lommer.

In de maanden november 2010 tot en met april 2011 heeft de Overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) zich vervolgens gebogen over mogelijke hergebruik scenario’s voor de Scholendriehoek en met nadruk op een herbestemming van het Elseviergebouw.
In het gebied van de Scholendriehoek staan negen gebouwen (waaronder één tijdelijk noodgebouw) waarvan drie gebouwen te kampen hebben met (gehele of gedeeltelijke) leegstand. In opdracht van het stadsdeel West en met steun van een Impulsbudget van het ministerie van WWI heeft de OHS een ontwikkelingsplan opgesteld voor nieuwe economische en maatschappelijke functies voor de drie ‘hoofdgebouwen’ van de Scholendriehoek. Nadruk ligt op het Elseviergebouw en de voormalige ROC (de vroegere Daniel Goedkoopschool). In relatie tot deze gebouwen is er een integrale visie op het gebied ontwikkeld waarin ook de Hendrick de Keyserschool, het gebouw van buurthuis De Schaffelaar en de Multatulischool zijn opgenomen.

 

In juli 2011 is de eindrapportage Herontwikkelingsplan Scholendriehoek uitgekomen. Klik hier als u interesse heeft om deze te ontvangen.


 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.