Over Agora Archief Activiteiten Contact
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Archief Activiteiten / Atelier van Bouwmeesters

Atelier van Bouwmeesters

 

Het Atelier van Bouwmeesters is een open netwerk van deskundigen die zich in willen zetten voor meer aandacht voor hergebruik van gebouwen welke een maatschappelijke meerwaarde kan opleveren voor alle betrokkenen.
Het Atelier is ontstaan na een symposion over hergebruik van gebouwen in de Amstelkerk in september 2006 waar de aanbevelingen werden besproken die zijn te vinden in de laatste twee hoofdstukken van het boek Bouwmeesters met Draagvlak, Architectenbureau Van Stigt. Het Atelier heeft haar intenties vastgelegd in een missie-statement, lees meer...

Sinds 2007 zijn leden van het Atelier intensief betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van de twee campagnes Nieuw leven voor oude gebouwen die zijn georganiseerd door de stichting Agora Europa.

Tijdens de slotbijeenkomst van de eerste campagne in november 2007 heeft het Atelier voorstellen gedaan voor een vervolg van de campagne en voor haar eigen activiteiten op het vlak van duurzaam hergebruik van gebouwen en gebieden en het scheppen van een maatschappelijk draagvlak voor hergebruik.

 

Er zijn 3 soorten activiteiten van het Werkatelier te onderscheiden:

 

  • het initiëren en ondersteunen van projecten waarin hergebruik van gebouwen en gebieden wordt gekoppeld aan het realiseren van maatschappelijke meerwaarde.
  • het organiseren van een maatschappelijk draagvlak voor hergebruik
  • kennisoverdracht en “zending”

 

In enkele jaren tijds poogt het Atelier met een relatief bescheiden bijdrage van de gemeentelijke overheid en een aantal marktpartijen een deskundig netwerk en diverse activiteiten op te zetten die een gemeentelijk beleid gericht op hergebruik kan ondersteunen en initiatieven vanuit de samenleving stimuleert. Aan marktpartijen biedt het Atelier de mogelijkheid de activiteiten als geheel of specifieke deelactiviteiten te sponsoren.

 

Het Atelier van Bouwmeesters bestaat uit:


André van Stigt

Han Michel
Jaap van Rijs (tot jan 2009)

Karel Loeff

Nan Raap

Amir van Rooijen (tot juli 2010) 

Eisse Kalk

directeur van Architectenbureau Van Stigt

zelfstandig adviseur, voorheen directeur woningcorporatie

stedenbouwkundige en projectontwikkelaar

directeur van de Bond Heemschut en architectuurhistoricus

zelfstandig adviseur, oud-directeur Dienst Volkshuisvesting Amsterdam

directeur Venues and More

 

directeur stichting Agora Europa

In 2008 aangevuld met:

Dick Schuiling

hoofddocent planologie en stedelijke vernieuwing aan de Universiteit van Amsterdam

 

Adviseurs van het Atelier van Bouwmeesters zijn:

 

Jaap Schoufour

Bart Truijens (tot dec 2008)

projectleider Bureau Broedplaatsen, gemeente Amsterdam

senior adviseur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

In 2008 aangevuld met:

Anita Blom

specialist wederopbouw Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Andre van Stigt Han Michel Jaap van Rijs Karel Loeff Jaap Schoufour
Andre van Stigt Han Michel Jaap van Rijs Karel Loeff Jaap Schoufour
Bart Nan Raap Amir Eisse Kalk

Anita Blom

Bart Truijens Nan Raap Amir van Rooijen Eisse Kalk

Anita Blom

Dick Schuiling

Dick Schuiling

 

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.