Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

Amsterdams Initiatief is een groep van 6 jonge Amsterdammers die zich zorgen maken over de slechte verhouding tussen politiek en burgers. In samenwerking met buitenlandse deskundigen ontwikkelden zij een plan voor een “positief referendumstelsel” in Amsterdam, waarbij burgers eigen plannen ter discussie kunnen stellen en via referenda aannemen of verwerpen. Vervolgens voerden ze een campagne onder de Amsterdamse politieke partijen. Met succes: in juni 2003 besloot de gemeenteraad het plan goed te keuren. In voorjaar 2004 moet het van start gaan. Amsterdams Initaitief is door Agora Europa ondersteund met kantoorruimte, mankracht, know-how en adviezen. 

 

Amsterdams Initiatief