Democratisch Boeket
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 
Een groep betrokken en ervaren democratische vernieuwers heeft de koppen bij elkaar gestoken om inspirerende democratische ontwikkelingen van de laatste jaren in kaart te brengen en er lessen uit te trekken voor de toekomst.

De laatste jaren is er veel gediscussieerd en gepubliceerd over de staat van onze democratie op lokaal, landelijk en Europees niveau, en zijn er vele concrete ervaringen opgedaan. Die discussie en ervaringen inspireren ons. Wij nemen de stelling in dat de verdere democratisering van Nederland gestimuleerd dient te worden. Dit moet plaatsvinden op alle niveauís waarop mensen gerepresenteerd worden of waar de mensen zichzelf representeren. Het moet ook gebeuren langs meerdere lijnen. Democratie is een gelaagd begrip en vele verschillende democratische vormen bestaan naast elkaar. Hoe geven burgers inhoud aan hun burgerschap, hoe verhouden de instituties zich daartoe?

Klik hier voor meer informatie...