Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

In samenwerking met de provincie Gelderland, de Regio Achterhoek en het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (SPA) is een conferentie georganiseerd voor 30 gemeenten in de Achterhoek. Met goede praktijkvoorbeelden uit heel Nederland zijn bestuurders, raadsleden en ambtenaren ge´nformeerd over ervaringen in concrete projecten en de financiŰle mogelijkheden en voorwaarden op provinciale, nationale en internationale schaal. Bovendien heeft Prof. Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit de resultaten toegelicht van het onderzoek en de aanbevelingen over de relatie tussen gemeenten en initiatiefgroepen in de plattelandsvernieuwing.

 

plattelandsontwikkeling werkconferentie

Conferentie plattelandsontwikkeling, Beeldleveranciers

Indrukken van de Conferentie, ge´llustreerd door de Beeldleveranciers