Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Ondersteunen van burgerinitiatieven / 2003 Werkconferenties Initiatieven voor Duurzaamheid

2003 Werkconferenties Initiatieven voor Duurzaamheid

 

De workshops zijn opgezet voor medewerkers van de Consulentschappen van het IVN en voor anderen die eraan willen bijdragen dat de initiatieven die naar aanleiding van de conferenties Initiatieven voor Duurzaamheid in verschillende provincies zijn ontwikkeld, ook gerealiseerd kunnen worden doordat ze voldoende ondersteuning krijgen. De workshops zijn voorbereid en uitgevoerd door medewerkers van IVN, IPP, Agora Europa en een externe trainer.
De noodzaak voor de workshops was gebaseerd op de volgende overwegingen:
- het is wenselijk dat de initiatiefnemers op dezelfde wijze een aanbod van ondersteuning kunnen krijgen, onafhankelijk van de verschillende posities van waaruit wordt ondersteund.
- het ondersteunen van burgerinitiatieven zonder dat dit leidt tot het overnemen van deze initiatieven gaat niet altijd vanzelfsprekend.
Daarom zijn in de workshops een aantal aspecten aan de orde gesteld die te maken hebben met:
1. het verkrijgen van voldoende medestanders, het opbouwen van een interne organisatie en het uitwerken van de inhoudelijke opzet.
2. een gerichte planning van activiteiten en het opstellen van een realistische begroting en daarbij behorende financiering.
3. het voorbereiden van de presentatie van een initiatief of project voor de 2e conferentie de zogenaamde Salon der Initiatieven.

Ecologische voetafdruk in kader van duurzaamheid

zie ook de website van Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.