Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

In de loop van 2004 en 2005 is het landelijke project Steunpunt voor burgerinitiatieven uitgevoerd door Agora Europa in samenwerking met IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de Vereniging Milieudefensie. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 100.000 euro vanuit de zgn. SMOM regeling van het Ministerie van VROM.
In het kader van dit project is een landelijke website www.initiatiefzoektnemer.nl in het leven geroepen. Deze is in september 2004 officieel geopend door de minister van VROM, Sybilla Dekker.
De site biedt informatie over vele honderden initiatieven op de diverse beleidsterreinen die te maken hebben met Duurzame Ontwikkeling. Het is een site van initiatiefnemers voor initiatiefnemers. Zij informeren elkaar over hun initiatieven en vorderingen en wisselen informatie en kennis uit over vergelijkbare initiatieven.
Iedere burger in Nederland die een initiatief wil starten vindt op de site informatie over vergelijkbare initiatieven in de eigen regio en op het betreffende beleidsterrein.

ansichtkaart Initiatief zoekt nemer

Boomerang-kaart van Loesje. (www.loesje.nl)

 

website Initiatief zoekt Nemer

voorbeeld van een burgerinitiatief. klik hier voor een groter formaat