Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Samen met het IVN Consulentschap Brabant, de Brabantse Milieufederatie, Prisma Brabant, en De Kleine Aarde is op 10 maart 2005 een werkconferentie "Decentrale Ondersteuning van Burgerinitiatieven in Brabant" georganiseerd.

Doel daarvan was de resultaten van een onderzoek naar

  • het aanbod voor ondersteuning,
  • het leren van andere ervaringen in het land,
  • verslagen van interviews met medewerkers van Brabantse instellingen over hun ervaringen met ondersteuning van burgerinitiatieven,
  • afspraken maken over de opzet van een decentrale ondersteuningsstructuur in Brabant.


Mondiale voetafdruk, de Kleine Aarde

Zie ook de website van de Kleine Aarde