Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

De campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen is opgezet om een platform te bieden aan alle burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en marktpartijen die zich in willen zetten voor behoud en hergebruik van gebouwen en stedenbouwkundige complexen die niet zouden mogen verdwijnen uit de stad. Omdat ze, mooi of niet mooi, wel of geen monument onderdeel uitmaken van het stedelijk weefsel en van de geschiedenis van de stad en omdat ze vaak een nieuwe impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de buurten en stadsdelen waarin ze gelegen zijn.

Het uitgangspunt van de publiekscampagne is geweest de gang van zaken rond hergebruik van gebouwen nu eens om te draaien. Niet eerst plannen laten maken voor sloop of voor hergebruik met omstreden functies waartegen pas in een laat stadium verzet tegen aangetekend kan worden. Maar beginnen met de vraag: wat willen we vanuit de samenleving gezien dat er gaat gebeuren met gebouwen en gebieden die aan een nieuw leven toe zijn. Geen draagvlak creëren voor mooie plannen en beleidsnota’s die in de binnenkamer zijn uitgedacht. Maar het reeds aanwezige draagvlak voor het nieuwe leven van oude gebouwen zichtbaar en bespreekbaar maken.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.