Over Agora Archief Activiteiten Contact
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Archief Activiteiten / Interactieve processen/projecten

Interactieve processen/projecten

 
Vanaf de jaren ’90 organiseert Agora diverse projecten op uiteenlopende beleidsterreinen waarin bewoners samen met beleidsmakers plannen en projecten ontwikkelen en uitvoeren. De agenda van bewoners vormt daarbij het startpunt…

De interactieve processen die door de stichting Agora Europa worden begeleid, kennen steeds een vaste volgorde, waarin de agenda van de burgers leidend is voor de uitwerking van een project, plan of beleidsnota. Die worden ontwikkeld binnen vooraf vastgestelde randvoorwaarden door het gekozen bestuur. De resultaten worden in rechtstreeks overleg met de plannen- en beleidmakers ontwikkeld en daarna weer aangeboden aan het gekozen bestuur voor en definitieve beslissing. In vrijwel alle gevallen geschiedt dit op basis van een keuze uit een beperkt aantal alternatieven.

De agenda van de burgers wordt opgesteld op basis van een brede raadpleging die de vorm kan hebben van een enquete en/of een opiniewijzer in de media en op internet. Daarna wordt in een vast aantal stappen het plan of de beleidsnota verder uitgewerkt. Raadsleden, Statenleden en Kamerleden worden uitgenodigd mee te werken aan het naar voren halen van de agenda van de burger door deel te nemen aan telefonische enquetes en ronde tafelgesprekken. Daardoor raken de volksvertegenwoordigers rechtsreeks op de hoogte van wat er leeft onder het volk en kunnen zij beter voorbereid eindbeslissingen nemen.

Het hiernaast weergegeven overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid van processen die in de loop der jaren zijn opgezet en begeleid. Meer informatie over de processen is op aanvraag te verkrijgen.

klik hier....


 

2008-2011 Herontwikkeling Scholendriehoek
2007 Wijkbudgetten in Amsterdam Zuidoost
2006 De smederijen van Hoogeveen
2003-2004 Schouwen voor duurzaamheid
2003 Centrumplan voor Woubrugge
2003 meerjareninvesteringsplan voor de gemeente Leersum
2001-2002 Nieuwe Hollandse Waterlinie
2001 februari, Amsterdam Binnenstad
1999-2000 5e Nota Ruimtelijke Ordening Geef mij de ruimte
1998 Hand in hand voor het platteland – Eibergen
1998-1999 Open plan proces Wibautas Amsterdam
1997 en 1999 Zaanstad: Zaankanters in 2015. 1e en 2e toekomstfestival
1996-1997 Mainport Rotterdam
1996 Het Agora Participatie Traject (samen met Eric Berman)
1993 Herontwikkelingsplan Schaakwijk Utrecht
1989-1990 Heinekenplein-project
 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.