Partners en opdrachtgevers
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Agora Europa heeft de meest uiteenlopende projecten bedacht en uitgevoerd. Van het opzetten en begeleiden van participatieprocessen met een interactief stappenplan voor politici en burgers, het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek resulterend in publicaties tot het organiseren en (bege)leiden van grote conferenties opgezet als “live magazine”.
De onderwerpen variëren zo mogelijk nog meer: veiligheid, bestuurlijke, stedelijke en plattelandsvernieuwing, dualisme, burgerinitiatieven, cultuurhistorie, duurzaamheid, theatrale raadsvergaderingen, toekomstscenario's voor 2015, de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen.
lees meer….

Agora Europa is bij uitstek een netwerk-organisatie en kent dan ook een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Vele gemeenten en ministeries, maar ook organisatieadviesbureaus, omroepen en universiteiten. Daarnaast werken we samen met vele maatschappelijke en culturele organisaties, kunstenaars van velerlei pluimage en journalisten als betrokken sparring partners voor innovatieve ontwikkelingen . 

Partners en opdrachtgevers