Archief Agora-Europa
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

 

 

 

 

De agora in het verleden
De Agora was in de Griekse oudheid - 2500 jaar geleden – het stadsplein waar grote groepen mensen bijeen kwamen. Voor alle mogelijke activiteiten. Van politieke bijeenkomsten tot culturele festivals en van religie tot handel. Naarmate de democratie meer terrein won, nam ook het belang van de Agora toe. De plek bleek bij uitstek geschikt om volksvergaderingen en -stemmingen te houden. Vaak voorafgegaan door heftige debatten.

 

 

 

 

 

 

 

De val van de tirannie van de Dertig in Athene in 403 v. Chr. (British Museum)

 

 

                                                                                            
De agora in het heden
In 1990 heeft de Stichting Agora Europa de draad van Ariadne die de Oudheid met het heden verbindt weer opgepakt. Zij zet eigentijdse middelen in rond concrete thema’s om de huidige democratie te vernieuwen, het publieke debat te verlevendigen en opnieuw de verbinding van de hoge met de lage cultuur te bevorderen.
Agora gaat ervan uit dat iedereen in onze samenleving een stem heeft. Zowel de burger als de bestuurder heeft baat bij onderling contact. De agenda´s van de politiek en de burgers kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Een goede samenspraak op de agora of rond de tafel leidt weer tot goede ideeen. Dat blijkt uit de praktijk 
lees meer……

Democratie nu
Democratie is een groot goed. Maar wel een dat aan alle kanten wordt uitgehold. Een democratisch grondbeginsel als het recht op inspraak is verworden tot en rituele dans. De participatie van burgers is vastgelegd in reglementen en verordeningen. Echte invloed kunnen burgers er niet of nauwelijks mee uitoefenen.
Het bestuur wil te veel zelf beslissen. Ook de gekozen burgers (raadsleden, parlementariërs) hebben in veel gevallen het nakijken. Mede daardoor verliest ook het actief burgerschap meer en meer aan betekenis.
Een goed functionerende democratie behoeft onderhoud en vernieuwing. Daar wil Agora Europa zich voor inzetten. Een aantal idealistische pragmatici hebben elkaar gevonden in de ambitie om de democratie te vernieuwen en het publieke debat te revitaliseren. 
Lees meer…. 

In eerste instantie op het gebied van stedelijke vernieuwingsprojecten. Maar meer en meer is Agora zich gaan richten op de algehele verbetering van het contact tussen politiek en burgerij. Als initiator en organisator van conferenties en festivals, televisiedebatten, grote enquetes en volksraadplegingen, werkateliers, culturele projecten en discussietrajecten 
Lees meer…..

 


Tango als metafoor voor de Driedaagse van de Lokale Democratie, wie leidt - wie volgt (1998)

 

Democratie = Cultuur = democratie

Agora Europa brengt beslissers en de mensen over wier toekomst wordt beslist dichter bij elkaar. Om grotere groepen mensen te bereiken en te inspireren is niet de politiek of de democratie maar de cultuur bij uitstek een inspiratiebron. Agora benut daarom in haar projecten en activiteiten zoveel mogelijk culturele vormen van expressie. Theater, video, muziek, campagnes, festivals, aantrekkelijke discussievormen en nieuwe media. Communicatie verloopt immers in de 21ste eeuw vooral interactief.
Lees meer….