Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

Activiteiten van Agora Europa: werken in opdracht
en eigen initiatieven


Sinds haar oprichting in februari 1990 werkt Agora samen met vele opdrachtgevers en samenwerkingspartners. lees meerů..
De activiteiten omvatten een combinatie van projecten die in samenwerking met opdrachtgevers zijn opgezet en uitgevoerd en activiteiten die door Agora Europa zelf zijn ge´nitieerd. lees meerů..  

In de rubrieken hiernaast treft u een overzicht aan van projecten en activiteiten die in de afgelopen jaren door Agora Europa zijn gerealiseerd. Per project wordt aangegeven in welk jaar ze zijn gerealiseerd en met wie is samengewerkt. 

 

Een korte samenvatting van deze projecten en activiteiten treft u in onze feestbundel, die verschenen is ter ere van ons 20-jarig bestaan in 2010, lees meer...