25 jaar Agora Europa 1990-2015
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

Democratie = Cultuur = democratie

Agora Europa brengt beslissers en de mensen over wier toekomst wordt beslist, dichter bij elkaar. Om grotere groepen mensen te bereiken en te inspireren is niet de politiek of de democratie maar de cultuur bij uitstek een inspiratiebron. Agora benut daarom in haar projecten en activiteiten zoveel mogelijk culturele vormen van expressie. Theater, video, muziek, campagnes, festivals, aantrekkelijke discussievormen en nieuwe media. Communicatie verloopt immers in de 21ste eeuw vooral interactief. 
Lees meer over onze medewerkers, mede-netwerkers en bestuursleden....

 

25 jaar Agora Europa 1990-2015