Over Agora Archief Activiteiten Contact
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Archief Activiteiten / Werkplaats MaakdeBuurt 2015-2016

Werkplaats MaakdeBuurt 2015-2016

 

Eindverslag Werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt, 19 december 2016, Almere

 

 

Op 19 december jl. was de werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt in Almere. Het was een intensieve middag en avond met meer dan 250 deelnemers. Karien van Assendelft heeft een mooi verslag geschreven met linken naar de verslagen van de networkshops. Wij kijken met tevredenheid terug op de bijeenkomst en we hopen velen met ons. Het is mooi om te merken dat het streven naar het versterken van maatschappelijk initiatief door zovelen wordt gedeeld en ondersteund.

Aan het einde van de bijeenkomst hebben zich onder het motto ‘Aan de slag!’, verschillende mensen aangemeld om betrokken te zijn bij een vervolg rond de besproken thema’s. We willen deze betrokkenheid inzetten in een aantal gemeenten waar we nu mee in gesprek zijn om een ‘next level’ op die thema’s te bereiken. Degenen die zich hebben aangemeld zullen binnenkort een bericht krijgen over waar we staan. 

Klik hier voor het eindverslag.

 

Werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt, maandag 19 december 2016

 

De Werkplaats MaakdeBuurt nodigt u uit om naar Almere te komen op maandag 19 december 2016 voor de Werkconferentie, van 16.00 tot 20.00u in het stadhuis van Almere. Met een boeiend en sprankelend programma worden de resultaten en bevindingen van het afgelopen anderhalf jaar besproken en gepresenteerd. Onze publicatie De Werkplaats MaakdeBuurt wordt gepresenteerd aan de deelnemende initiatiefnemers en minister Plasterk.

 

Klik hier voor een grotere weergave van de uitnodiging.

 

Meld je voor de Werkconferentie aan via bjmbiesheuvel[at]almere.nl

 

NB: Maak een keuze naar welke networkshop u wilt gaan tijdens de Werkconferentie, klik hier voor een overzicht.

 

Het programma kunt u hier nalezen.

 

 

City Makers Summit
     

Niesco tijdens de Pre-Summit eerder dit jaar


Wil jij graag inspiratie opdoen en kennismaken met initiatieven en stadmakers vanuit heel Europa? Kom dan aanstaande vrijdag 27 mei naar het vierdaagse evenement City Makers Summit in Pakhuis de Zwijger! 
Stadmakers zijn, net als jullie, diegenen die hard werken om de buurt, de wijk, de stad en het leven aldaar te verbeteren.

Niesco Dubbelboer, vanuit Agora Europa, is aanwezig tijdens dit vierdaagse evenement (27, 28, 29 en 30 mei). Hij zal het evenement feestelijk openen met een interview met minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het worden vier leuke en interessante dagen om bij te wonen. Jullie zijn van harte welkom om inspiratie op te doen en te leren van al die andere initiatiefnemers.
Klik hier voor het volledige programma van het vierdaagse evenement van City Makers Summit.

 

Tussentijdse Rapportage

 

mei 2016 - We hebben nu met alle wethouders, griffiers, ambtenaren en initiatiefnemers die deelnemen aan De Werkplaats gesproken. In februari hebben we een intervisiesessie gehouden met de wethouders, in maart met de initiatiefnemers.
Op basis van deze gesprekken is een Tussentijdse rapportage opgesteld (klik hier voor de samenvatting). In april hebben we een sessie met raadsleden gehad en in juni komen we bijeen met veel van de betrokken ambtenaren.

 

In februari hebben we met de wethouders om tafel gezeten, om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de stand van zaken en het tempo en de beoogde richting van de veranderingen die nu gaande zijn.

Intervisiesessie Initiatiefnemers in VechtclubXL, Utrecht


In maart hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad met veel van de initiatiefnemers. Deze avond stond in het teken van kennis en ervaringen uitwisselen onderling en feedback geven op de Tussentijdse rapportage, die we mee zullen nemen in het Eindrapport (okt-nov). Klik hier voor een korte beschrijving van al onze initiatieven.

 

Meet&Greet Rotterdam: na verschillende bijeenkomsten in de steden die deelnemen aan De Werkplaats, was het in maart de beurt aan Rotterdam, waar de initiatiefnemers door wethouder Joost Eerdmans ontvangen werden in zijn kamer op het stadhuis. 


Oproep aan onze initiatiefnemers:
Meld jullie initiatief aan in de MAEXchange van Kracht in NL zodat jullie de waarde die jullie leveren, maar ook de behoefte die jullie hebben, zichtbaar kunnen maken.

 

De MAEXchange is een instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker.

De MAEXchange is tevens een transactieinstrument dat investeren en participeren in die initiatieven bevordert. Je ziet er wat waar gebeurt, maar ook hoe initiatieven maatschappelijke meerwaarde realiseren, welke effecten ze op het welzijn van mensen hebben en wat er nodig is om beter te kunnen presteren. De MAEXchange is er voor initiatiefnemers die willen delen met anderen wat ze doen en op zoek zijn naar partners, geld, media aandacht, materialen, kennis etc.

Bekijk hier het filmpje. Nadat je initiatief is aangemeld, kan er een korte analyse gemaakt worden. Het team van Kracht in NL kan jullie nog nabellen als dat nodig of wenselijk is.Volg ons ook via Facebook of twitter (@ndubbelboer).


 

De initiatieven van Werkplaats MaakdeBuurt

 

Aan De Werkplaats MaakdeBuurt doen momenteel zestien initiatieven mee, binnenkort verwachten we dit uit te breiden naar eenentwintig, verdeeld over zeven gemeenten. Een volledig overzicht van de deelnemers leest u hier. Voor meer informatie over de initiatieven, klik op onderstaand overzicht:

 

Almere Buitenstad
Almere Filmwijk

Almere Vindplaats Zenit
Amsterdam Oost Meevaart

Amsterdam Oost Hallo IJburg

(Hallo IJburg - Oosterlicht)

(Hallo IJburg - Collective Store)

(Hallo IJburg - IJburg droomt)

Amsterdam Oost buurtcoop OHG
Amsterdam West MidWest

Amsterdam West Gemaal Mercator

Amsterdam West buurtkamer Bestevaer

Deventer de Molentuin

Deventer regiegroep Schalkhaar

Deventer de Fontein

Hilversum Riebeeck galerij

Hilversum Hilversum Verbonden

Rotterdam Schepenstraat

Rotterdam Wilskracht Werkt

 

 

16 november 2015: Minister Plasterk stuurt Kamerbrief over standpunt Buurtrechten.

minister Plasterk tijdens de startmanifestatie van Werkplaats MaakdeBuurt! in Rotterdam.

 

De resultaten van De Werkplaats MaakdeBuurt! spelen een belangrijke rol in het definitieve besluit van de minister aangaande buurtrechten, dat eind 2016 genomen zal worden.

Deze week heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd, met daarin onder andere lovende woorden voor alle mensen, organisaties en gemeenten die hebben bijgedragen aan dit stadpunt.

 

Werkplaats MaakdeBuurt! wordt specifiek genoemd in het document:
[...] De ondersteuning van voorlopers geef ik vorm door actieve steun aan Werkplaats MaakdeBuurt, die op 12 oktober 2015 in Rotterdam van start is gegaan. Deze werkplaats volgt en ondersteunt een aantal gemeenten actief. Die gemeenten geven elk vanuit een eigen perspectief buurtrechten vorm in hun lokale praktijk. [...] Eind 2016 zal ik Uw kamer informeren over de uitkomsten van deze activiteiten. [...] Voor mij is de rol weggelegd om randvoorwaarden te creeeren voor een volwaardige positie van de burger in participatieprocessen. Deze rol is aanvullend op die van de lokale democratie, waar er volop ruimte is voor maatwerk. Ik vraag aandacht voor het vraagstuk en draag waar mogelijk bij aan het wegnemen van knelpunten in wettelijke regels. [...] Ik laat het eventueel formuleren van afdwingbare rechten over aan het lokaal bestuur.

 

Voor de gehele tekst van de Kamerbrief van minister Plasterk, klik hier:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/16/kamerbrief-over-standpunt-buurtrechten

 

12 oktober 2015: Werkplaats MaakdeBuurt! van start gegaan

 

Op 12 oktober 2015 is tijdens het drukbezochte Kendoe congres in Rotterdam landelijk de Werkplaats MaakdeBuurt van start gegaan. (foto's: Jan van der Ploeg)

Minister Plasterk opent de bijeenkomst minister Plasterk en wethouder Eerdmans

 

Op de website van de gemeente Rotterdam is een mooie terugblik te vinden van deze inspirerende middag, klik hier...

 

via je mobieltje kon men interactief meedoen, antwoorden op stellingen geven, en do's en don'ts van de democratische vernieuwing doorgeven.

 

Sylvia de Ronde Bresser interviewt een aantal initiatiefnemers, wethouders en minister Plasterk mensen uit de zaal werden ook om hun mening gevraagd

 

Niesco Dubbelboer leidt een van de deelsessies, 'Van wie is de stad?'

 

De Werkplaats MaakdeBuurt!

Het project De Werkplaats MaakdeBuurt is een landelijke voortzetting van het Amsterdamse traject MaakdeBuurt. Het gaat over de wens en noodzaak om buurtrechten (o.a. right to plan, right to bid, right to challenge) vast te leggen ten behoeve van burgers die initiatieven (willen) nemen ter verbetering van de leefomgeving in hun buurt of dorp. Daarnaast handelt het project over het geven van ruimte aan initiatiefnemers door (hinderlijke) regels af te schaffen
en of minder streng te handhaven en zo meer ruimte te geven aan experimenten.


Het derde perspectief dat wordt beproefd is het creëren van nieuwe (online) instituties waar burgers en sociale ondernemers initiatieven ontplooien zonder dat de overheid daar een rol in speelt, maar waar deze overheid zich wel op een gegeven moment toe moet verhouden.
Aan de hand van bewonersinitiatieven over het land verspreid wordt onder andere onderzocht of en zo ja hoe de buurtrechten in lokale verordeningen of landelijke wetgeving opgenomen moeten worden.


Het onderwerp is nog actueler geworden nu minister Plasterk in januari van dit jaar heeft aangekondigd (Agenda Lokale Democratie) met een standpunt te gaan komen over nut en noodzaak van buurtrechten.

In het project De Werkplaats MaakdeBuurt werken we samen met zeven gemeenten / stadsdelen in het land, om samen met bewonersinitiatieven, de perspectieven in de praktijk te beproeven. Deze initiatieven kunnen in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. De deelnemende gemeenten / stadsdelen zijn: Almere, Amsterdam Oost, Amsterdam West, Deventer, Eindhoven, Hilversum en Rotterdam. Er doen rond de 16 initiatieven mee.


Projectleider is Niesco Dubbelboer. De Werkplaats wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.sociaal contract presentatie in Pakhuis de Zwijger

 

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.