Archief Agora-Europa
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   

Actuele Ontwikkelingen:

 

Kracht van de VeenkoloniŽn

In 2018 en de jaren daarna werkt Agora Europa met een aantal andere partijen aan het versterken van de positie van bewonersinitatieven in de Drentse en Groningse VeenkoloniŽn. Met name initiatieven die zich richten op wat heet 'positieve gezondheid', worden op verschillende manieren ondersteund. Met kennis, met het opzetten van een netwerk via de Bewonersraad en het beschikbaar stellen van kiem en zaaigeld voor deze initiatieven.

Vanwege hun  achtergronden (beiden hebben roots in de VeenkoloniŽn) voelen Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer zich zeer verbonden met de ontwkkelingen in dat gebied. 

Ma.ak020 Het Maatschappelijk Akkoord van Amsterdam

Het Maatschappelijk Akkoord Amsterdam (Ma.ak020) staat voor een set afspraken tussen Amsterdammers onderling, het bestuur, ambtenaren, kenniscentra en andere relevante actoren, over hoe Amsterdammers betrokken (gaan) zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van onze stad. Hoe worden de komende jaren in Amsterdam eigenaarschap, zeggenschap en verantwoordelijk-heden gedeeld tussen iedereen die betrokken is bij de ontwikkelingen in de stad? 

In 2018 en 2019 is Agora Europa een van de architecten geweest van dit akkoord. Het wil (actieve) Amsterdammers meer zeggenschap geven en het eigenaarschap over wat er in de stad gebeurt versterken. Op 9 november 2019 heeft het gemeentebestuur van Amsterdam het grootste deel van het Maaatschappelijk Akkoord omarmd. 


De Werkplaats MaakdeBuurt

 

Maandag 19 december was de Werkconferentie MaakdeBuurt in Almere.

Lees meer...

 

De publicatie De Werkplaats MaakdeBuurt is 
gratis te downloaden. Klik hier...

 

 


 

 

Vernieuwen Democratie

Agora Europa ondersteunt iedereen, bewoners, organisaties of overheden, die de democratie wil vernieuwen.

 

Meer Democratie
Sinds begin 2015 is het Referendum Platform overgegaan in een nieuwe beweging Meer Democratie. 2015 is ook het jaar dat eindelijk het raadgevend correctief referendum is ingevoerd, mede dankzij de inzet van Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer, de drijvende krachten achter Meer Democratie
Lees meer...

 

Publicaties

 

Het boek De Werkplaats MaakdeBuurt is het resultaat van anderhalf jaar 21 initiatieven volgen in 7 gemeenten in Nederland. Bestel nu via deze link.

Lees meer...

 

 

Nieuw Leven in de Hallen

Oude Gebouwen met Smaak

Nieuw leven voor meer gebouwen Nieuw leven voor oude gebouwen

Agora Europa heeft verschillende publicaties op haar naam staan. Lees meer...

 

de Agora als plein voor debat

Agora Athene

In de Griekse Oudheid was de Agora het multifunctionele plein waar zowel politieke debatten, culturele festiviteiten, als religieuze processies plaatsvonden. Maar ook werd er handel gedreven en filosofie onderwezen.

 

Anno nu heeft Agora Europa de ambitie om met concrete eigentijdse middelen de democratie te vernieuwen en het publieke debat nieuw leven in te blazen. Lees meer....

 

Advies en projecten
Op zoek naar betrokken deskundigen die vol passie en creativiteit de democratie willen vernieuwen? Neem contact op met ons.
Lees meer....

 

Information in English
Read more....

 

25 jaar Agora Europa 1990-2015

In juli 2015 vierde Agora haar 25 jarig bestaan.Lees meer...