Start Over Agora Democratie & Cultuur Lokale Democratie Activiteiten Publicaties Contact
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
  Start

Actuele Ontwikkelingen:

 

Werkplaats Maak de Buurt!

Maak de Buurt

 

Hoe kunnen bewonersinitiatieven bevrijd worden van onwil en restricties van bovenaf? Geef hen 'the right to plan/bid/challenge'.

Lees meer...

 

Op weg naar de nieuwe democratie

Maak de Buurt
Agora Europa heeft met Pakhuis de Zwijger en andere partners het eerste half jaar van 2014 het project Maak de Buurtwet uitgevoerd.

Lees meer...

 

Referendum Platform

De langjarige campagne voor invoering van een nationale referendumwet is geslaagd.

Lees meer...

 

De Hallen Amsterdam nieuwe hotspot in West

 Het monumentale complex bruist weer.

Lees meer...

 

Vernieuwen Democratie

Agora Europa ondersteunt iedereen, bewoners, organisaties of overheden, die de democratie wil vernieuwen.

 

Advies en projecten

Op zoek naar betrokken deskundigen die vol passie en creativiteit de democratie willen vernieuwen? Neem contact op met ons.

Lees meer....

Activiteiten

Een overzicht van onze verschillende activiteiten die we in opdracht van anderen of op eigen initiatief hebben uitgevoerd.

Lees meer....

 

Publicaties

Nieuw Leven in de Hallen

Oude Gebouwen met Smaak

Nieuw leven voor meer gebouwen Nieuw leven voor oude gebouwen

Agora Europa heeft verschillende publicaties op haar naam staan. Begin 2015 verscheen Nieuw Leven in de Hallen, over de hergebruikte tramremise in West. 

Lees meer...

 

Al onze publicaties zijn met iDEAL te bestellen, lees meer... link naar bestelformulier

de Agora als plein voor debat

Agora Athene

In de Griekse Oudheid was de Agora het multifunctionele plein waar zowel politieke debatten, culturele festiviteiten, als religieuze processies plaatsvonden. Maar ook werd er handel gedreven en filosofie onderwezen.

 

Anno nu heeft Agora Europa de ambitie om met concrete eigentijdse middelen de democratie te vernieuwen en het publieke debat nieuw leven in te blazen. Lees meer....

 

Stichting Agora Europa

Herengracht 406 A
1017 BX Amsterdam

T: 020-6380558

 

Information in English
The Agora Europa foundation was established in 1990, when a number of idealistic pragmatists found ways to achieve democratic renewal and revitalise public debate. Read more....

 

20 jaar Agora Europa 1990-2010

 

Agora is bijna volwassen maar behoudt haar jeugdig elan.

lees meer...

 

 

 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.