Start Over Agora Democratie & Cultuur Lokale Democratie Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start

Actuele Ontwikkelingen:

 

Minister Plasterk stuurt Kamerbrief over standpunt Buurtrechten

Werkplaats MaakdeBuurt! speelt een belangrijke rol in de besluitvorming van de minister. lees meer...
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2015/11/16/kamerbrief-over-standpunt-buurtrechten

 

Werkplaats Maak de Buurt!

Maak de Buurt

Hoe kunnen bewonersinitiatieven bevrijd worden van onwil en restricties van bovenaf? Geef hen 'the right to plan/bid/challenge'.

Lees meer...

 

Werkplaats MaakdeBuurt! van start gegaan

Op 12 oktober was de landelijke aftrap in Rotterdam. Wethouder Jan Jaap Kolkman kwam symbolisch van de trap af om de politiek dichter bij de burger te brengen.

lees meer...

 

 

 

Vernieuwen Democratie

Agora Europa ondersteunt iedereen, bewoners, organisaties of overheden, die de democratie wil vernieuwen.

 

Referendum Platform
De langjarige campagne voor invoering van een nationale referendumwet is geslaagd.
Lees meer...

 

Publicaties

Nieuw Leven in de Hallen

Oude Gebouwen met Smaak

Nieuw leven voor meer gebouwen Nieuw leven voor oude gebouwen

Agora Europa heeft verschillende publicaties op haar naam staan. Lees meer...

 

de Agora als plein voor debat

Agora Athene

In de Griekse Oudheid was de Agora het multifunctionele plein waar zowel politieke debatten, culturele festiviteiten, als religieuze processies plaatsvonden. Maar ook werd er handel gedreven en filosofie onderwezen.

 

Anno nu heeft Agora Europa de ambitie om met concrete eigentijdse middelen de democratie te vernieuwen en het publieke debat nieuw leven in te blazen. Lees meer....

 

Advies en projecten
Op zoek naar betrokken deskundigen die vol passie en creativiteit de democratie willen vernieuwen? Neem contact op met ons.
Lees meer....

 

Information in English
Read more....

 

 

20 jaar Agora Europa 1990-2010

Agora is bijna volwassen maar behoudt haar jeugdig elan.Lees meer...

Nieuwsbrief

 

 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.